วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

 กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

<<ทั้งหมด>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอบรมการเขียนแผนธุรกิจ"หลักสูตร​ ฝีมือชน​ เถ้าแก่น้อย​ รุ่นที่​6"
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา​2565

ประกวดแผนธุรกิจ
"หลักสูตร​ ฝีมือชน​ เถ้าแก่น้อย​ รุ่นที่​6"
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา​2565

 สื่อวีดีโอวิทยาลัย