วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

โครงการการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 4.0

วันที่ 17 กันยายน 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรโดยวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้มีคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยากร และครูอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 80 ท่านสำหรับโครงการนี้จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 17-20 กันยายน 2564