วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

​​โครงการพัฒนาศักย ภาพผู้เรียนด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จัดโครงการอบรมและประกวดแผนธุรกิจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564 (ฝีมือชน เถ้าแก่น้อยรุ่นที่ 5) ภายใต้โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

กลับหน้าหลัก