วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาวัด”

แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาวัด”

ณ วัดใกล้บ้าน ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา​ 13.00 น. เป็นต้นไปผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วม

โครงการได้ ดังลิ้งค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/3mQ4sn8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

เพจ: ช่างกลโรงงาน วท.ชุมพร