วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

การปรับปรุงบูรณะองค์พระวิษณุ