วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

📣 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างบิ๊กซี ชุมพร

🔺 สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. เอกสารแสดงความยินยอม และแบบคัดกรองให้นักเรียน นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์

3. การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาหรือชุดสุภาพ

☎️ สอบถามเพิ่มเติมโทร 077-657-043 ต่อ 114 (งานสวัสดิการ)