วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)

สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. เอกสารแสดงความยินยอม และแบบคัดกรองให้นักเรียน นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์

3. การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาหรือชุดสุภาพ

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-657-043 ต่อ 114 (งานสวัสดิการ)