วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 แนวปฏิบัติสำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-657-043 ต่อ 114 (งานสวัสดิการ)