วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท.วท.ชพ. ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์