วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER