ปีการศึกษา 2552

   No.
Name Practice
Last modified
File
Open / Download
         
01
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินธุรกิจและ Best Practice
5 พฤศจิกายน 2552, 4:40:05
ปีการศึกษา 2551

   No.
Name Practice
Last modified
File
Open / Download
         
01
ธนาคารโรงเรียน
3 เมษายน 2551, 13:34:51
02
ศูนย์กำลังคน
3 เมษายน 2551, 13:34:51
03
ศูนย์ผู้ประกอบการใหม่
3 เมษายน 2551, 13:36:48
04
เหล็กดัด
3 เมษายน 2551, 13:37:11