•  หน้าแรก
•  ทำเนียบคนพันธุ์อา
•  ภาพการประกวด


 


 
 
space
 

ข่าวสารคนพันธุ์อา สอศ.

 
 
 
 
 
 


 

Interview...

ชื่อ-สกุล  นางสาวบุหงา   แก้วกุลประเสริฐ     ชื่อเล่น  แอน    

การศึกษา  ระดับชั้นปวช.2     สาขางาน  อาหารและโภชนาการ     ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.46
ความภูมิใจ     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  คนพันธุ์อา ระดับชาติ ปี 3

มุมมองในการเรียนสายอาชีพ    นับเป็นโอกาสดีของการที่ดิฉันได้เข้ามาเรียนในสายอาชีวะ   นอกจากจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว   ยังเป็นโอกาสดีในชีวิตของดิฉันที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้่างสรรค์คนพันธุ์อาปี3 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนพันธุ์อาทั่วประเทศจากการเก็บตัวในระหว่างการประกวด   ดิฉันได้รับความรู้จากวิทยากรในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การบริหารความฉลาดทางอารมณ์และอื่นๆอีกมากมาย
        ในขณะนี้ดิฉันเรียนในสาขางานอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 อยากเชิญชวนน้องๆหันมาเรียนสายอาชีพ ไม่ว่าจะเลือกเรียนในสาขาวิชาใดก็ตาม เมื่อเรียนจบแล้ว  มีงานทำ มีรายได้ มีอนาคตอย่างแน่นอน

 
 

 
bottom
Copyright © 2005 Chumphon Technical College, All rights reserved.