ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :

 บริการข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 

บทเรียนออนไลน์ E-learning (คู่มือวิธีการสมัครใช้ Moodle)

  อาจารย์ท่านใดสนใจต้องการใช้งานระบบ E-learning บทเรียนออนไลน์
ของวท.ชุมพร สามารถติดต่อ อ.เชิดชัย บุญชื่น แผนกเทคโนโลยีคอมฯ

 
 
งานนักศึกษาวิชาทหาร
 
 งานแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
      ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 
   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ปีการศึกษา 2556
   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ปีการศึกษา 2555
   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก-รอบแรก-วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก-รอบสอง-วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2552
   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ปีการศึกษา 2552
   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ปีการศึกษา 2553
   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ปีการศึกษา 2554
   ผลงานดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ประจำปีการศึกษา 2552
   ผลงานดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ประจำปีการศึกษา 2553
   ผลงานดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ประจำปีการศึกษา 2554
 
 ติดต่องานต่างๆ ภายใน วท.ชุมพร
 
 
 
 

 
           กรม : 

สำนักงาน : 

มหาวิทยาลัย : 

สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 49
Link...


http://boc.vec.go.th/
เว็บไซต์สำนักความร่วมมือ.

-
ตลาดแรงงานและความร่วมมือของวิทยาลัย
www.nacc.go.th
เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.

-
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ


www.vec.go.th
เว็บไซต์อาชีวศึกษา

-
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 


www.v-cop.net
เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

- นักเรียน นักศึกษาวท.ชุมพร ทุกคน
กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาได้ที่ www.v-cop.net

   
www.studentloan.or.th
เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
   
http://lmi.doe.go.th/
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

- ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
   
Fixit.vec.go.th
เว็บไซต์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

- เว็บไซต์ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     วท.ชุมพร เบอร์โทรศัพท์ : (077) 657043, 657044


 ที่อยู่ : 138  ม.8  ถ.อาภากร  ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  86000

  Copyright © Chumphon Technical College. All rights reserved.

ดูแลเว็บไซต์โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร