[-CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE -] [วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ] (- จังหวัดชุมพร -)

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ภาพโดย suwit phonpa

ประกาศ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนักเรียน นักศึกษา

โดย งานนักศึกษาวิชาทหาร


Posted on 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15:48 น.ด้วยวิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยงานนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ตามกฎหมายกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ พ.ศ.2559

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 แจ้งความประสงค์ได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โดยเตรียมเอกสารพร้อมรับสำเนา

1,523

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

971

จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.

516

จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.

36

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี